För deltagare

ÅF Offshore Race 2018 will start in central Stockholm on the 1st of July 2018.
Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2017-06-06