KSSS - en kort tillbakablick

Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS, är Sveriges största och äldsta segelsällskap och ett av de fem äldsta i världen, bildat 15 maj 1830. KSSS är också det äldsta segelsällskapet i Europa, utanför de brittiska öarna. KSSS har runt 5 500 medlemmar där cirka hälften är juniorer. Den siffran är viktig eftersom föreningen ibland uppfattas som ett sällskap för vuxna seglare. För närvarande (2015) finns 554 segelbåtar och 376 motorbåtar registrerade i sällskapet.

KSSS grundades i Stockholm 1830 under namnet Svenska Segel Sällskapet. År 1878 fick klubben kunglig status och sitt nuvarande namn Kungl. Svenska Segelsällskapet. Sällskapet bildades på Skeppsholmen i Stockholm av några av stadens företagare, som under gemensam flagg ville ordna kappseglingar i Stockholms närhet. KSSS kom att bli Sveriges andra stora ideella idrottsförening efter Upsala Simsällskap.

Sällskapets stora tillväxtperiod kom under 1900-talets första 20 år. Segelbåtarna hade då blivit hanterbara i storlek och kostnader och flera nya klasser föddes. Under 1920- och 30-talen fick klubben internationell uppskattning genom goda insatser av segelsportsmän som Sven Salén, Erik Åkerlund och Erik Lundberg. Tillsammans med en aktiv seglingsverksamhet på fjärdarna runt Sandhamn bidrog detta till klubbens goda rykte. På 1960-talet tillkom plastbåtarna och klubbens båtantal steg ytterligare. Detta innebar också det stora genombrottet för kappseglingen Gotland Runt. Tävlingen har sedan dess varit det stora svenska mandomsprovet för svenska havskappseglare och betraktas nu som en internationell havskappsegling av högsta rang. Idag är KSSS en av Sveriges ledande klubbar inom båtsport med aktiva medlemmar spridda över hela landet.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2017-06-06