Vision för ÅF Offshore Race

Tillsammans skapar KSSS, Stockholms stad, ÅF och våra partners det största årligen återkommande evenemanget i Stockholm, tillika med en hög miljöprofil.

I våra långsiktiga mål ska vi:

  • Visa upp den unika stad som Stockholm är i världen
  • Skapa ett årligen återkommande evenemang på samma plats
  • Skapa en av världens mest aktade regattor
  • Ha minst 300 båtar med access till evenemangsområdet
  • Använda de ”gröna” värdena i seglingssporten för att marknadsföra Stockholm som en miljövänlig stad i nära kontakt med vattnet
  • Skapa ett upplevelsebaserat evenemang genom ett levande och öppet område i centrala Stockholm
  • Göra segling till en arenasport
  • Göra kappseglingen publikt tillgänglig
  • Skapa stort medialt intresse, både nationellt och internationellt

ÅF Offshore Race är en seglarfest i världsklass. Genom att flytta starten till centrala Stockholm öppnas möjlighet att marknadsföra staden med en internationell erkänd tävling och ett storskaligt evenemang.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2017-06-06