Artemis Racing

Utmaning

I tävlingen om America's Cup styrs allt av ”Deed of gift” som skrevs på mitten av 1800-talet då vinnarpokalen överlämnades till att seglas om. Så tolkningen av dessa har varit vägledande till vår tid. Utmaningen om America's Cup görs alltid av en segelklubb, och tävlingsformen är alltid matchrace dvs. det är bara två båtar åt gången som tävlar på banan. Den nuvarande utmaningen är den 35:e i ordningen och det är KSSS som utmanar Golden Gate Yacht Club, som är den regerande mästarens klubb. KSSS representeras av Torbjörn Törnqvist och hans Artemis Racing Team.

AC35

De lyckade arrangemangen av den 34:e utmaningen av America's Cup i San Francisco under 2013 med strandnära kappseglingsbanor där introduktionen av katamaraner förändrade seglingen, så den tidigare kritiken mot katamaranerna nästan helt försvunnit. Den spännande finalen då Oracle Team USA vann över Emirates Team New Zealand med 9–8, efter en osannolik upphämtning, sedan de legat under med 1–8. Den bestående effekten är att många fler pratar segling, och inte bara de som förstår segling, efter att de har upplevt de rafflande seglingarna, live eller TV. Denna typ av segling ger större exponering och därmed många fler som kan få se seglingarna. Att segla katamaran med foil har fått en skjuts rent generellt. Den egenskapen som katamaranerna utvecklades till under den senare delen av förra utmaningen AC34, var när Emirats Team New Zealand finurligt fann att regeln för centerborden skulle kunna vara utformade med en horisontell nedre del, gav helt nya och snabbare egenskaper. Katamaranerna lyfts upp ur vattnet och med den minskade friktion ökar farten upp mot 50 knop. Den nya och delvis obeprövade kunskapen om foilande spred sig snabbt till alla teamen i AC34. 

Båtar/Katamaraner

Under AC34 användes katamaraner som var 72 fot långa med 11 mans besättning. De var mycket kraftfulla och i alla stycken krävande. Belastningarna på besättning och material gjorde att tankarna på en mindre båt växte fram. Samtidigt hade en 45 fots båt tagits fram och anpassats för att kunna transporteras till de olika platserna runt jorden där Louis Vuitton America's Cup World Series seglades. 45 fots katamaranerna kom att stå modell för en variant som gick under namnet AC45t, där t:et står för Turbo. Denna kom av flera team att utrustas med diverse attribut för att experimentera till den kommande båttypen. Det var ett uttalat mål att ha en och samma båttyp för att segling i alla AC seglingar, vilket kom att ske. Den 22 februari i år sjösatte Artemis Racing sin nya Americas Cup Class (ACC) som är 15 meter lång och med sex mans besättning. Ett viktigt steg i målsättningen att sänka kostnaderna.

Diskussioner om förändringar

Den nuvarande utmaningen AC35 har stora likheter med tidigare utmaningar på så sätt att satsningarna kostar stora pengar och det är relativt få deltagare. Startfältet i AC35 består av sex ekipage där fem är utmanare och en försvarare. För att de kommande AC seglingarna skall kunna vidareutvecklas är det en gemensam uppfattning att antalet team måste öka och att kostnaderna minskas. Och för att vidare utveckla America's Cup är tio team ett mål. Reglerna för seglingarna i America's Cup bygger på en ”Deed of gift” från mitten av 1800-talet och kan liknas vid ett testamente. Detta vägledande dokument ger upphov till många tolkningar vilket förklarar varför dessa många gångar måste dras inför rätta för att lösas. Försvararen av America's Cup har en mycket stark position när det gäller dessa tolkningar, och används inte sällan till att stärka försvararens position. Försvararen har ”Deed of gift” helt på sin sida. Och kan väl enklast beskrivas som ”Winner Takes All”. Det finns en uttalad önskan och vision bland AC35-deltagarna att skapa en mera förutsägbar America's Cup-turnering i ett längre tidsperspektiv, genom att lägga ut och fastställa planer, med utgångspunkt redan från AC35. Skulle man uppnå ett sådant mål tillsammans med lägre kostnader och långsiktighet skulle America's Cup kunna attrahera fler team. Ett ytterligare önskemål är att få varje deltagande team representerar en nation och en bit på väg är den ganska nya regeln att två besättningsmän skall vara från det utmanande nationen.

Arbetet med denna vision har påbörjats genom att ”America's Cup Advisory Board” ACAB har bildats på initiativ av Russell Coutts, som ordförande. ACAB består av en representant från varje team där Björn Unger representerar Artemis Racing.

Till skillnad från alla tidigare Americas Cup tävlingar är redan de två kommande Americas cup tävlingarna bestämda. Så när den nuvarande Americas cup finalen är avslutad senast den 27 juni i år startar nästa Americas cup, under hösten 2017 som går under namnet AC36. Och när den finalen av AC36 är avgjord sommaren 2019 startar den därpå kommande Americas Cup tävlingen som kallas AC37 och som slutar men sin final 2021.

Med detta upplägg kommer alla deltagare och besättningar att kunna planera bättre och det kommer sannolikt fler deltagare till lägre kostnader.

America's Cup är indelat i två delar

AC 35 Louis Vuitton Americas Cup World Series

Detta evenemang har två syften, det ena att träna besättningarna och det andra är att marknadsföra America's Cup. Tävlingarna har körts på många ställen såsom; Bermuda, Chicago, Fukuoka, Göteborg, New York, Oman, Portsmouth och Toulon.

America's Cup AC35

En ovanlighet är att Team Oracle USA inte försvarar Cupen på hemmavatten. Det har bara hänt någon enstaka gång att försvararen valt ett annat land för sitt försvar av Americas Cup. Team Oracle har valt Bermuda för finaler i AC35. Det mediala trycket på seglingarna har som sagt nått nya nivåer och har gjort det möjligt att få tittare/publik som sträcker sig långt utanför de som är intresserade av segling. Seglingen har som sport tagit ett stort steg framåt och har en ny och väsentligt utvidgad publik. TV:s intresse hänger tätt ihop med detta. Det är intressant att notera att världens äldsta idrottspokal leder utvecklingen av seglingen.

Utmanare AC35

  • Artemis Racing
  • Emirates Team New Zealand
  • Groupama Team France
  • Land Rover BAR
  • Soft Bank Team Japan 

Försvarare AC35

  • Oracle Team USA

Själva tävlingen om America’s Cup startar den 26 maj med att alla möter alla inklusive försvararen och den 17 juni startar finalen mellan den utmanare som vunnit den tidigare utslagstävlan och försvararen. Segraren i denna final vinner America’Cup vilket sker senast den 27 juni.

Björn Unger 2017-04-27

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2017-06-06