Lökholmen

I yttre havsbandet ligger den vackra Sandön och intilliggande Lökholmen. I mer än 100 år har Sandhamn varit basen för KSSS kappseglingsverksamhet.

Gästplatser
På Lökholmen finns plats för ca 200 båtar. Den första delen, Trollsundet, som under högsommaren i första hand är reserverad för KSSS medlemmar, rymmer upp till 90 båtar och här finns möjlighet att ansluta båten till landström mot avgift.
I Trollsundet sker tilläggning antingen med mooringlina, boj eller Y-bom. 
Det är förbjudet att ankra i Trollsundet, då ankare kan fastna samt skada de befintliga mooringlinorna. 
Observera att Y-bommarna på södra sidan av Trollsundet är förhyrda platser, kontakta därför hamnpersonalen innan ni väljer att angöra på några av dessa platser.

Om man följer den norrgående kanalen från Trollsundet kommer man in i Kroksöfladen där det ryms cirka 110 båtar. Här sker angöring med ankare.
Observera att kanalen har ett minsta djup på 2.0 meter vid medelvattenstånd.

Insegling
Till Sandhamn seglar du från den fyrbelysta leden norr om Sandön. Grundgående båtar kan även välja den av KSSS märkta leden mellan Telegrafholmen och Lökholmen.
Lökholmens gästhamn är belägen strax nordost om Sandhamns gästhamn. Insegling sker söderifrån mellan Trollharan och Kroksö.

Faciliteter
Toaletter & duschar finns längs med spängerna beläget mellan Trollsundet och Kroksöfladen. Dessa är öppet dygnet runt och kräver ingen kod.
Bastu finns på södra sidan av Trollharan i närheten av passbåtsbryggan. Bastun ingår i hamnavgiften och den är öppen mellan 09.00-20.30. 
Sopor slänger ni i något av de tre röda sophusen som är placerade i Trollsundet och Kroksöfladen. I sophusen går det även att lämna burkar och PET-flaskor för återvinning och samtidigt stödjer du KSSS ungdomsverksamhet.

På hamnkontoret kan du under högsäsong köpa GB-glass samt  beställa färska frallor från Sandhamnsbageriet. Du kan även beställa Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Frallor och tidningar beställs senast klockan 21 kvällen innan och hämtas morgonen efter mellan 8-10 på hamnkontoret. Närmsta mataffär finns på Sandhamn.  

Fartbegränsningen
Från leden norr om Sandön till syd om Lökholmen är fartbegränsningen högst 5 knop.
Vi ber er tänka på båtens svall när ni passerar gästhamnen.

Förtöjning
I Trollsundet sker förtöjning antingen med mooringlina, akterförtöjning med boj eller Y-bom. Det finns även en plats för förtöjning längsmed kajen. Kontakta hamnpersonalen innan ni väljer denna plats.
I Kroksöfladen sker förtöjning med ankare mot bryggan som går längsmed klipporna eller mot pontonbryggan.

Passbåt till Sandhamn
Under högsäsong avgår passbåten mellan Lökholmen och Sandhamn varje heltimme mellan 09.00-22.00. Fredag och lördag körs även natturer klockan 00.00 samt 02.00. Söndagar går sista turen 21.00.
Utöver dessa tider finns möjlighet att beställa extra turer till en kostnad av 400 kronor. För att beställa; kontakta hamnpersonalen på Sandhamn på nummer 0702132068. 

Kontakt
Hamnkontor Lökholmen: 070-213 20 66, lokholmen@ksss.se
Hamnkontor Sandhamn: 08-571 532 85, sandhamn@ksss.se

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-04-04