Racing Licence

ÅF Offshore Race är en internationell tävling. Detta innebär att den person ombord som har ansvaret ombord ska följa Svenska Seglarförbundets regler för tävlingslicens.

Tävlande från andra länder än Sverige är undantagna detta krav och kravet gäller från och med det år den tävlande fyller 13 år.

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling. Vem som helst kan köpa en tävlingslicens och på så vis få olycksfallsförsäkringen.

Läs mer om försäkringen HÄR

Licensen finns i fyra olika former för 2017
Årslicens Senior 300 kr
Engångslicens Senior 150 kr
Årslicens Junior 13-20 år 200 kr
Engångslicens Junior 13-20 år 100 kr

Engångslicenserna är en tillfällig tävlingslicens som gäller en vecka från det startdatum du anger vid tecknandet.

Teckna licens HÄR
Giltiga licenser visas HÄR

ÅF Inshore Race är en regional tävling och där finns inget krav på tävlingslicens.

Det är besättningens ansvar att den uppfyller kraven för att delta i tävlingen. Startar båten i tävlingen trots att den inte uppfyller kraven kommer tävlingsledningen att lämna rapport till protestkommittén eller juryn som därefter beslutar om lämplig bestraffning.

Responsible Editor KSSS-Publicerad 2017-06-28