Partners

Varmt välkommen till KSSS och vår partnersida. På denna presenterar vi mycket kort hur KSSS partnerstruktur samt vilka som är våra partners idag. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få en närmare presentation.

KSSS samarbetar idag med några utvalda företag. Vår kommersiella strategi bygger på två ben;
- KSSS basverksamhet vilket inkluderar rättigheter inom hela KSSS verksamhet
- KSSS elit

I vår basverksamhet ingår alla regattor från ÅF Offshore Race (f.d. Gotland Runt) till våra träningsgrupper. Det finns tre nivåer av investering och engagemang: huvudsponsor, officiell partner och officiell leverantör. För mer information se nedan.

Huvudsponsor till KSSS basverksamhet

 • Exklusivitet inom ditt område
 • Förstahandsrätt till investering av KSSS fristående rättigheter
 • Deltagande i KSSS Advisory Boards aktiviteter
 • Titelsponsor till ett valfritt mindre KSSS arrangemang

Officiell partner till KSSS basverksamhet

 • Exponering på samtliga av KSSS anläggningar 
 • Exponering på samtliga evenemang
 • Exponering i trycksaker
 • Riktade utskick till KSSS medlemsregister
 • Riktade utskick till seglare på olika kappseglingar
 • 8-10 företag

Officiell leverantör till KSSS basverksamhet

 • Leverantör av produkter och tjänster till KSSS verksamhet
 • Presentation av företaget på KSSS hemsida 
 • Tillgång till hela KSSS sponsornätverk inkl Network

KSSS Network - sponsring av ungdomsverksamhet

 • Delta i ett affärsnätverk för seglingsintresserade
 • En representant i Network Advisory Board stöttar svensk OS-segling
 • Alla pengar går oavkortat till KSSS ungdomsverksamhet

Sponsring av ”Team elitlag fram t.o.m. 2016”

 • Delta i ett affärsnätverk för seglingsintresserade
 • En representant i Network Advisory Board stöttar svensk OS-segling
 • Alla pengar går oavkortat till seglarna i ”Team KSSS London 2012
 • Möjlighet till individuell sponsor för en besättning (SSF:s besättningssponsor)
 • Mentor till en av KSSS elitseglare
Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-04-18