Racing Licence

ÅF Offshore Race är en internationell tävling. Detta innebär att den person ombord som har ansvaret ombord ska följa Svenska Seglarförbundets regler för tävlingslicens.

Tävlande från andra länder än Sverige är undantagna detta krav och kravet gäller från och med det år den tävlande fyller 12 år.

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling. Vem som helst kan köpa en tävlingslicens och på så vis få olycksfallsförsäkringen.

Läs mer om och teckna tävlingslicens här

ÅF Inshore Race är en regional tävling och där finns inget krav på tävlingslicens.

Det är besättningens ansvar att den uppfyller kraven för att delta i tävlingen. Startar båten i tävlingen trots att den inte uppfyller kraven kommer tävlingsledningen att lämna rapport till protestkommittén eller juryn som därefter beslutar om lämplig bestraffning.

Responsible Editor KSSS-Publicerad 2019-01-22